ORIGINÁL DRESY

naše cena Kč 2 990
naše cena Kč 2 790
naše cena Kč 2 590

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena Kč 690
naše cena Kč 450
naše cena Kč 130

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.macron-cz.cz, www.vespasport.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

II. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu. V případě škod vniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese: Vespa sport s.r.o., Na vápenném 1025/10, 147 00 Praha 4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii paragonu nebo faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

III. POPIS VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY


Potvrzení objednávky.Po obdržení Vaší objednávky ověříme, zda je zboží k dispozici a nejpozději druhý pracovní den Vám objednávku potvrdíme e-mailem nebo telefonem. Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby PPL . K odesílanému zboží přikládáme daňový doklad (paragon nebo fakturu). Veškeré objednané zboží je možné po telefonické dohodě vyzvednout osobně dle domluvy.

IV. NÁKUPNÍ ŘÁD

 • Práva a povinnosti prodejce:
Prodejcem je firma:
Vespa sport s.r.o., Na vápenném 1025/10, 147 00 Praha 4, IČ: 07356692, Tel.: +420 773 207897
Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do deseti pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.macron-cz.cz, www.vespasport.cz a ostatními vlastními internetovými projekty, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 • Práva a povinnosti nakupujícího:
Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu www.macron-cz.cz do doby, než je potvrzena prodávajícím.
Nakupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírku), za splnění následujících podmínek: - vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené - nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce .Do zásilky s vráceným zbožím, vložte prosím, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a originál dokladu o koupi (paragon, faktura).
Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.macron-cz.cz ,pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeny přihlašovací údaje nakupujícího.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Na dobírku - přepravní služba PPL:
Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL na adresu uvedenou v odjednávce. Platba bude provedena u zákazníka. Doručení zboží max. do dvou dnů od odeslání prodejcem. V případě, že nebudete zastiženi na Vámi uvedené adrese, bude Vás přepravní služba PPL informovat na Vámi uvedený telefonní kontakt a domluví následující termín dodání.
 • Platba předem - přepravní služba PPL:
Pokud zvolíte platbu předem, zašleme na Vámi uvedený e-mail veškeré potřebné údaje. Objednané zboží je předáno k expedici, jakmile je fakturovaná částka připsána na náš účet. Pro bezproblémové identifikování Vaší platby, je nutné dodržet správný variabilní symbol a číslo účtu.
 • Platba předem - přepravní služba Česká pošta:

Pokud zvolíte platbu předem, zašleme na Vámi uvedený e-mail veškeré potřebné údaje. Objednané zboží je předáno k expedici, jakmile je fakturovaná částka připsána na náš účet. Pro bezproblémové identifikování Vaší platby, je nutné dodržet správný variabilní symbol a číslo účtu.

 • Na dobírku - přepravní služba Česká pošta:

Zboží Vám bude zasláno přepravní službou ČP na adresu uvedenou v odjednávce. Platba bude provedena u zákazníka. Doručení zboží max. do dvou dnů od odeslání prodejcem. V případě, že nebudete zastiženi na Vámi uvedené adrese, bude Vám ponecháno zboží na Vámi uvedené poště po dobu 7 dnů od data prvního doručení. Ve schránce naleznete výzvu k vyzvednutí zásilky.

 • Storno objednávky:
Storno objednávky ze strany kupujícího - jako zákazník máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku atd.,
- na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem
 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
- zboží nesmí nést známky použití
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
Zboží musí být doručeno na adresu: Václav Spal, Na vápenném 1025/10, 147 00 Praha 4 a nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranném odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem).
 • Žádost musí obsahovat plnou adresu zákazníka:
Text: Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Peníze Vám budou vráceny do 14 dnů od přijetí zboží.
Datum a podpis.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Storno ze strany obchodu:
Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do deseti pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud:
- zadaná doručovací adresa je zjevně pochybná.
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- změnila se výrazným způsobem cena
- nejsme schopni dodat zboží v dohodnutém termínu
O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu nebo telefonicky. V případě, že jste již za toto zboží zaplatili, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu a nebo Vám vráceny jiným způsobem dle vzájemné dohody.

VI. CENA ZA DOPRAVU 1 KUSU BALÍKU


Cena za přepravné 1 kusu balíku objednaného zboží na dobírku službou PPL činí 193,-Kč s DPH.
Cena za přepravné 1 kusu balíku objednaného zboží uhrazeného převodem službou PPL činí 140,-Kč s DPH.
Cena za přepravné 1 kusu balíku objednaného zboží na dobírku službou ČP činí 192,-Kč s DPH.
Cena za přepravné 1 kusu balíku objednaného zboží uhrazeného převodem službou ČP činí 139,-Kč s DPH.
Cena za přepravné 1 kusu balíku objednaného zboží na dobírku, balík do ruky službou ČP činí 212,-Kč s DPH.
Cena za přepravné 1 kusu balíku objednaného zboží uhrazeného převodem, balík do ruky službou ČP činí 159,-Kč s DPH.
Pro doručení balíku s objednaným zbožím je nutné uvést číslo Vašeho telefonu.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.macron-cz.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

VIII. ZÁRUKA


Záruční doba výrobku je stanovena zákonem popř. výrobcem. Záruka ostatních komponentů je dva roky. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené nebo poškozené neodborným zacházením.

IX. UPOZORNĚNÍ


Při nákupu zboží se slevou se vždy uplatňuje pouze jedna sleva. Slevy nelze kombinovat.

X. UPOZORNĚNÍ


Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu.